Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Fundacja Interakcja


Kraków

„Tabuizacja tematu interpłciowości i towarzyszący jej społeczny wstyd powoduje izolację i osamotnienie osób interpłciowych”

O grupie

Fundacja powstała z inicjatywy osoby interpłciowej i rodzica osoby inter. Ich marzeniem było stworzenie organizacji, która będzie odpowiadać na potrzeby osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi i ich bliskich. Obecnie wiele osób interpłciowych jako dzieci poddawana jest tzw. operacjom „normalizującym”, a także interwencjom farmakologicznym i hormonalnym. Poza ryzykiem przypisania dziecka do płci, z którą nie będzie się w przyszłości utożsamiać, operacje powodują także poważne komplikacje zdrowotne. Fundacja Interakcja prowadzi swoje działania, bo chce wspierać emancypację dorosłych osób interpłciowych.

„Budowanie społeczności osób interpłciowych i ich bliskich jest procesem długotrwałym i wymagającym, w szczególności w okresie wzrastającej
w Polsce nietolerancji dla różnorodności”

Grafika komputerowa, grupa postaci o różnych cechcach charakterystycznych

O działaniu

Fundacja Interakcja zorganizuje comiesięczne spotkania online dla społeczności osób interpłciowych. Zaplanowano uruchomienie cyklu dla dorosłych osób interpłciowych oraz dla rodziców (i osób sprawujących opiekę) dzieci / młodych osób interpłciowych. Interakcja wie bowiem, że rodzice młodych osób interpłciowych pozostawieni są bez wsparcia psychospołecznego. Spotkania mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie izolacji, budowanie społeczności i sieci wsparcia.

Kwota grantu: 4 900 zł
Grafika z materiałów własnych grupy