Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Fundacja Interakcja


Kraków

O grupie

Wizją Fundacji Interakcja jest absolutne poszanowanie praw człowieka osób interpłciowych/osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi w Polsce, zapewnienie im całkowitej równości społecznej oraz brak dyskryminacji w jakichkolwiek obszarach życia, szczególnie w kwestii poszanowania autonomii cielesnej, tożsamości i ekspresji płciowej.

Fundacja Interakcja powstała, aby wspierać i reprezentować interesy osób interpłciowych i ich bliskich. Celem Interakcji jest zwiększanie świadomości i akceptacji społecznej dotyczącej interpłciowości oraz emancypacja osób interpłciowych – doprowadzenie do stanu kiedy osoby interpłciowe mogą same decydować o swoich ciałach (Nasze Ciała – Nasze Prawa!) i mają zapewnioną prawną ochronę przed dyskryminacją ze względu na cechy płciowe.

Nasze działania pozytywnie wpływają na postawy i zachowania dotyczące oceny i akceptacji wyglądu innych osób oraz przełamywanie stereotypów płciowych.

 

Grafika komputerowa, grupa postaci o różnych cechcach charakterystycznych

 

O działaniu

Fundacja prowadzi grupy wsparciowo-rozwojowe dla dorosłych osób urodzonych ze zróżnicowanymi cechami płciowymi i ich bliskich – rodziców/ opiekunów. Spotkania budują poczucie wspólnoty, rozwijają poczucie akceptacji dla różnorodności cielesnej, a także wspierają osoby w byciu samorzeczniczkami_kami. Kolejnym krokiem Integracji będzie stworzenie programu wsparcia dla interpłciowych osób nastoletnich. Priorytety Fundacji na najbliższe lata to także wprowadzenie ochrony prawnej ze względu na cechy płciowe oraz działania zmierzające do powstania centrum multidyscyplinarnego oferującego opiekę zdrowotną dla osób dorosłych w ramach NFZ (obecnie jej nie ma) oraz kontynuacja działań zwiększających świadomość społeczną dot. interpłciowości.

Zależy nam, żeby osoby interpłciowe/ze zróżnicowanymi cechami płciowymi stanowiły wspierającą się społeczność, taką, w której mogą nawzajem sobie pomagać.

 

Kwota grantu: 60 000 zł
Fot. Materiały własne grupy