Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Fundacja Feminoteka


Warszawa

Grant Feministycznej PoMOCy:
Pomoc psychologiczna dla uchodźczyń z Ukrainy po doświadczeniu przemocy.

„Chcemy pomóc. Jesteśmy dla Ciebie. Rozumiemy Cię. Stoimy po Twojej stronie”

O organizacji

Głównym obszarem działań Feminoteki jest wspieranie kobiet doświadczających przemocy, zwłaszcza seksualnej. Organizacja prowadzi telefon dla kobiet w takiej sytuacji, oferuje wsparcie prawne i psychologiczne, terapeutyczne, psychotraumatologiczne czy inne, wynikające z potrzeb pokrzywdzonej.
Grantobiorczynie działają także na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi warsztaty, szkolenia, spotkania, pisze petycje, inicjuje akcje protestacyjne, a także prowadzi księgarnię i markę kosmetyczną „Samo Dobro”, z których dochód przeznaczany jest na wsparcie kobiet doświadczających przemocy.

„Zgodnie z przewidywaniami na infolinii w języku ukraińskim pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących przemocy. Im bardziej stabilna staje się sytuacja uchodźczyń, tym więcej mają przestrzeni na zadbanie o swój dobrostan.”

Kobiety z organizacji pozują do zdjęcia

 

O działaniu

Od momentu wybuchu wojny Feminoteka angażuje się we wspieranie kobiet z Ukrainy. Pierwsze działania to przygotowanie ulotki informacyjnej w języku ukraińskim, dot. przeciwdziałania przemocy dla osób uchodźczych (we współpracy z Domem Ukraińskim), zainicjowany apel do MSWiA i samorządów lokalnych dot. uregulowania pomocy indywidualnej i zmniejszenia ryzyka pojawiania się przemocy oraz handlu ludźmi.
Następne kroki to uruchomienie infolinii w języku ukraińskim dla kobiet doświadczających przemocy Kobiety z Ukrainy zostały objęte wsparciem, które od lat jest kierowane do kobiet mieszkających w Polsce. Feminoteka zatrudniła specjalistkę (psycholożka, psychotraumatolożka) ze społeczności uchodźczej oraz tłumaczki i asystentki socjalne. Przeprowadziła adaptację dotychczasowych narzędzi wsparcia oraz ich tłumaczenia na inne języki, zajęcia jogi dla osób po doświadczeniu traumy czy finansową pomoc interwencyjną. Uruchomiła media społecznościowe i kanały komunikacji po ukraińsku. Przygotowuje też bezpieczne miejsca pobytu dla kobiet z Ukrainy, które doświadczyły przemocy, wspiera je rzeczowo, finansowo. Trwają prace nad uruchomieniem pracowni kosmetycznej, w której zostaną zatrudnione uchodźczynie.
Jednocześnie Feminoteka chce wspierać aktywistki, działające na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie, mając świadomość procesów prowadzących do wypalenia aktywistycznego czy zmęczenia empatią.

Kwota grantu: 80 000 zł
Fot. Fundacja Feminoteka / materiał własny