Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Fundacja Dziewczyny w Spektrum


Kraków

O grupie

Jesteśmy po to, aby autystyczne dziewczyny i osoby LGBTQ+ nie czuły się same na świecie i aby wiedziały, że mają swoją społeczność, w której otrzymają wsparcie i zrozumienie.

Zespół składa się w większości z osób w spektrum autyzmu, połowa ma też ADHD. Fundacja zajmuje się wzmocnieniem dziewczyn i kobiet w spektrum, aby mogły wykorzystać swój potencjał, realizować się w różnych rolach i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Prowadzi też działania dla specjalistów i specjalistek pracujących z osobami w spektrum oraz ich bliskich i otoczenia, aby te grupy osób stały się wrażliwe na różnice płci i neuroróżnorodność, nie kierowały się uprzedzeniami i stereotypami.

 

leżący kot na podłodze a na nim karteczka z napisem www.dziewczynywspektrum.pl obok czarne słuchawki

 

O działaniu

Dziewczyny, kobiety i osoby LGBTQ+ w spektrum autyzmu są osobami eksperckimi od własnego życia i pełnoprawnymi uczestni(cz)kami życia społecznego.

Dziewczyny i kobiety w spektrum autyzmu są narażone na wykluczenie ze względu na neuroatypowość i płeć, a osoby LGBTQ+ – także ze względu na tożsamość płciową lub psychoseksualną. Problemy tej społeczności to utrudniony dostęp do diagnozy czy wysoki stopień narażenia na przemoc. Fundacja tworzy bezpieczną przestrzeń, w której osoby mogą wspierać się nawzajem i korzystać ze wsparcia, np. psychologicznego lub mentoringowego. Głównymi działaniami Dziewczyn są grupy samopomocowe dla społeczności, specjalistyczne konsultacje i praca edukacyjna.

 

Kwota grantu: 60 000 zł
Fot. Materiały własne grupy