Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Czas Kobiet


Poznań

MiniGrant: udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego, a także doradztwa zawodowego i wsparcia grupowego/ warsztatów wzmacniających dla kobiet, które doświadczają różnych form przemocy i dyskryminacji.

 

O grupie

Świadczona przez nas pomoc ma stworzyć warunki umożliwiające kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka, w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Fundacja Czas Kobiet z Poznania zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego, prawnego i interwencyjnego kobietom doświadczającym różnych form przemocy. Zespół organizacji tworzy niemal 40 osób – są to specjalistki pierwszego kontaktu i interwencji kryzysowej, psycholożki, psychoterapeutki, doradczynie zawodowe, prawniczki i prawnicy. Dzięki tak licznej grupie specjalistek i specjalistów, fundacja może prowadzić kompleksowe działania na najwyższym poziomie m.in. poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne, doradztwo zawodowe, wsparcie grupowe i warsztaty wzmacniające. Oprócz działalności pomocowej fundacja prowadzi „Galerię Czas Kobiet”, w której organizuje wystawy, happeningi i spotkania autorskie poświęcone równości, prawom kobiet oraz pozycji kobiet w szeroko pojętej kulturze.

Prawie każdego dnia zgłasza się do nas co najmniej jedna nowa osoba potrzebująca wsparcia – to pokazuje, jak ogromne jest zapotrzebowanie na naszą pomoc w regionie.

 

Roześmiana grupa pozuje do zdjęcia

 

O działaniu

Fundacja Czas Kobiet kieruje swoje wsparcie zarówno do mieszkanek województwa wielkopolskiego, jak i całej Polski. Każdego tygodnia do fundacji zgłaszają się nowe osoby, które potrzebują pomocy, inne są już w trakcie procesu psychologicznego lub prawnego, których nie można przerwać. By zapewnić kobietom maksymalny poziom bezpieczeństwa i sprawstwa, fundacja kontynuuje dotychczasowe działania w najszerszym możliwym zakresie.

 

Kwota grantu: 5300 zł

Fot. z materiałów własnych grupy