Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Alliance for Black Justice


Warszawa i inne

Grant Feministycznej PoMOCy:
Wsparcie osób czarnych i ciemnoskórych uciekających przed wojną w Ukrainie.

„Mamy grono decyzyjne, składające się z osób, które mają doświadczenie życia w czarnej/ ciemnej skórze.”

O grupie

Alliance for Black Justice in Poland to koalicja organizacji, grup i osób, której celem jest wspieranie osób Czarnych, uciekających przed wojną w Ukrainie. Motywacją do zawiązania koalicji były doniesienia o rasistowskich epizodach na granicy oraz dyskryminacji ze względu na kolor skóry, której doświadczały kolejne osoby uchodźcze szukające pomocy w Polsce. Odmawiano im transportu i schronienia, przetrzymywano na granicy, trudniej było także uzyskać pomoc od tzw. zwykłych ludzi. By wesprzeć osoby uchodźcze pochodzenia afrykańskiego i azjatyckiego, zawiązała się nieformalna koalicja pomocowa.
W skład koalicji wchodzą: kolektyw Black is Polish, Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices, New Vision, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS).

„Mamy przypadki osób, które przeszły traumę podczas ewakuacji, ale nie mamy narzędzi strukturalnych i zasobów, żeby umożliwiać osobom wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, a chciałybyśmy taką pomoc świadczyć.”

Uśmiechnięte osoby z grupy pozują do zdjęcia

 

O działaniu

Koalicja udziela dwóch rodzajów wsparcia. Po pierwsze, świadczy pomoc humanitarną, kryzysową, szczególnie ważną w pierwszych tygodniach wojny, zwłaszcza transport i interwencyjne noclegi.
Poza interwencjami kryzysowymi koalicja zajmuje się również długofalowym, kompleksowym wsparciem. Jej założeniem jest odpowiadanie na potrzeby związane z funkcjonowaniem osób uchodźczych w nowym kraju, języku, a także nowej rzeczywistości formalno-prawnej. Wsparcie obejmie m.in. pomoc psychologiczną i psychiatryczną, konsultacje związane m.in. ze składaniem wniosków o pobyt tymczasowy, kontynuacją studiów rozpoczętych w Ukrainie czy odnalezieniem się na rynku pracy w Polsce.
Alliance for Black Justice in Poland jest w stałym kontakcie z grupą Granica, ambasadami i konsulatami, wspiera osoby uchodźcze, pośrednicząc w kontakcie między nimi a instytucjami (urzędy, uczelnie). Swoimi działaniami koalicja podnosi również świadomość społeczną nt. rasizmu i dyskryminacji osób Czarnych w Polsce.

Kwota grantu: 80 000 zł
Fot. Materiał własny grupy