Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Alliance for Black Justice in Poland


Warszawa

O grupie

BJP dąży do świata wolnego od białej supremacji, w którym wszystkie osoby czarne w całej swojej różnorodności żyją bezpiecznie, spełniają swoje marzenia i realizują siebie na własnych zasadach.

Koalicja powstała w marcu 2022 r., tuż po agresji Rosji na Ukrainę, i składa się z 5 organizacji oraz grup działających na rzecz osób czarnych i pochodzenia afrykańskiego, które były dyskryminowane i nie otrzymywały takiej samej pomocy, jak inne osoby uciekające przed wojną. BJP udzielała im wsparcia od momentu przekroczenia granicy, pomagała znaleźć lokum i zacząć nowe życie w Polsce. Obecnie działa na rzecz wszystkich osób czarnych i pochodzenia afrykańskiego w Polsce, niezależnie od tego, kiedy przyjechały i jaki mają status prawny. Zespół tworzą osoby czarne i pochodzenia afrykańskiego, a także osoby sojusznicze.

 

Uśmiechnięte osoby z grupy pozują do zdjęcia

 

O działaniu

Dążymy do równouprawnienia wszystkich płci oraz do solidarności i radykalnej troski o siebie i dobrostan czarnych kobiet i czarnych osób queerowych.

BJP udziela wsparcia bezpośredniego – pomaga w dostępie do mieszkania, opieki zdrowotnej i edukacji, świadczy pomoc materialną i tłumaczeniową. Prowadzi też szkolenia i spotkania informacyjne, aby podnosić świadomość na temat sytuacji osób czarnych w polskim społeczeństwie oraz promować sprawiedliwość rasową.
Koalicja buduje też poczucie przynależności i wspólnoty wśród osób czarnych w Polsce: organizuje spotkania i wydarzenia, w ramach których osoby mogą nawiązać nowe kontakty i mile spędzić czas. Przyznaje również stypendia studenckie dla osób czarnych i osób pochodzenia afrykańskiego, które chcą się uczyć w Polsce.

BJP planuje rozwinąć samorzecznictwo i współpracę z mediami, by zabierać głos w debacie publicznej i przekazywać stanowiska w sprawach, które wpływają na życie osób czarnych w Polsce.

 

Kwota grantu: 60 000 zł
Fot. Materiały własne grupy