Wyniki III konkursu na minigranty

Z dumą i radością przedstawiamy Grantobiorczynie
III edycji konkursu na minigranty! Ta lista to wspólne decyzje społeczności Funduszu Feministycznego: wnioskodawczyń oraz zespołu FemFundu i Rady Konsultacyjnej! Serdecznie gratulujemy 25 grupom i organizacjom, które otrzymają wsparcie finansowe od Funduszu Feministycznego i zrealizują swoje pomysły na feministyczne działania. Wszystkim uczestniczkom konkursu – grupom, kolektywom i organizacjom –  dziękujemy za zainteresowanie Funduszem i Wasz wkład w wybór najlepszych pomysłów.

Pełna lista wybranych pomysłów jest dostępna tutaj: Lista przyznanych minigrantów

Przypominamy, że na konkurs wpłynęło 280 wniosków ze 160 miejscowości z całej Polski. Do drugiego etapu przeszło 99 wniosków, spośród których to same uczestniczki wybierały najlepsze pomysły.

Fundusz Feministyczny w III konkursie przyznał 25 minigrantów*.

Decyzją społeczności – uczestniczek Konkursu – minigranty na feministyczne działania otrzymuje następujących 18 inicjatyw (kolejność alfabetyczna):

 1. Grupa Odważnych Dziewczyn z Wałbrzycha, Wałbrzych
 2. Grupa Nieformalna Trzykrotność, Warszawa
 3. Fundacja Autonomia, Kraków
 4. Fundacja PasjoDzielnia, Staszów
 5. Łódzki Szlak Kobiet, Łódź
 6. Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Łódź
 7. Kiedy rodzi się matka, Stara Wieś
 8. Kobiecy krąg w aktywnej stodole, Bieńków
 9. Kolektyw „W kobietach siła”, Nowiny
 10. Kolorowi Ratownicy, Kielce
 11. Koło Gospodyń Miejskich Brzeszczanki, Brzesko
 12. Koło Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach”, Łapy-Dębowina
 13. MenstrUlka, Wrocław
 14. Nie-słodkie dziewczyny, Legionowo
 15. Prze-sącz, Nowy Sącz
 16. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dłoń”, Suchorze
 17. Tęczowy Tarnów, Tarnów
 18. Żeński Pierwiastek**, Rzeszów

Decyzją zespołu oraz Rady Konsultacyjnej Funduszu*** minigranty na feministyczne działania otrzymują następujące grupy i organizacje (kolejność alfabetyczna):

 1. Autism Wendo, Opole
 2. Face the Sex, Białystok
 3. Grupa nieformalna dot. rozwiązywania konfliktów przy OZZ „Inicjatywa Pracownicza”****, Warszawa, Poznań, Lasomin
 4. Grupa Wsparcia PoMoc LGBT+, Rzeszów
 5. Kadr na Równość, Zabrze
 6. K*AP Family – Kobieca* Akademia Piłkarska
 7. Queer Tour, Warszawa – działania w mniejszych miejscowościach

 

*Fundusz przyznał 25 zamiast zakładanych 20 minigrantów. W tym roku społeczność Funduszu złożyła aż 280 wniosków – to duży skok w porównaniu z poprzednimi edycjami konkursu. Wiele z nich wysłały grupy działające w Polsce wschodniej, gdzie działania feministyczne napotykają trudności, lub w miejscach, które Fundusz wspierał dotąd w niewielkim stopniu. Wiele pomysłów bardzo mocno wpisywało się w priorytety Funduszu (grupy narażone na dyskryminację wielokrotną, spoza wielkich ośrodków miejskich). Zdecydowałyśmy się na tę mobilizację odpowiedzieć, ponieważ czujemy, że to niepowtarzalna szansa na wsparcie rozwoju feminizmu w miejscach i społecznościach, które bardzo tego w tym momencie potrzebują. Fundusz zachował proporcję grantów wybranych przez społeczność i wybranych przez Zespół i Radę: 72% minigrantów to wybory wnioskodawczyń, a 18% – wybory strategiczne.

**Decyzją społeczności – uczestniczek Konkursu –
4 wnioski zamykające listę najwyżej ocenionych pomysłów otrzymały identyczną liczbę głosów. Były to pomysły następujących grup i organizacji:

1) Herstoria Płocka 2) K*AP Family  3) Nowa Para Butów 4) Żeński Pierwiastek

Decyzją Zespołu oraz Rady Konsultacyjnej Funduszu, minigrant otrzymała grupa Żeński Pierwiastek, która pracuje z grupą priorytetową dla funduszu – opiekunami i opiekunkami osób zależnych oraz działa w miejscu, w którym do tej pory żadna grupa nie realizowała minigrantu (Rzeszów).

***Podejmując decyzję o tzw. minigrantach strategicznych kierujemy się priorytetami Funduszu oraz uzupełniamy ewentualne luki tematyczne i geograficzne z puli wniosków wybranych przez wnioskodawczynie.

Dostrzegając brak wniosków dotyczących działań osób nieneurotypowych  oraz osób transpłciowych zdecydowałyśmy się wesprzeć grupy: 1) Autism Wendo, 2) Kadr na Równość. Po drugie, w tegorocznym konkursie zaobserwowałyśmy znaczący wzrost wniosków od grup nieheteronormatywnych LBT, w tym z obszarów Polski wschodniej, z mniejszych miejscowości, a także z terenów, które uznaje się za „strefy wolne od LGBT”. Biorąc pod uwagę nasilającą się nagonkę na osoby nieheteronormatywne w Polsce oraz coraz bardziej wrogie otoczenie społeczności, której czujemy się częścią, zdecydowałyśmy się przyznać dwa dodatkowe minigranty grupom: 1. Grupa Wsparcia PoMoC LGBT+ Rzeszów oraz 2. Queer Tour. Po trzecie, chcemy wspierać grupy i organizacje działające w tematach, które w naszej ocenie są zbyt mało obecne w feministycznym aktywizmie, takich jak prawa pracownicze oraz sport. Stąd nasza decyzja o przyznaniu minigrantów dla: 1. Grupy nieformalnej dot. rozwiązywania konfliktów przy OZZ „Inicjatywa Pracownicza” oraz 2. K*AP Family – Kobiecej* Akademii Piłkarskiej.  Po czwarte, ważne dla nas było wsparcie grup w miejscowościach, gdzie dotąd nie były realizowane granty z Funduszu Feministycznego, a jest silna potrzeba wsparcia działań tego rodzaju – dlatego minigrant otrzymała inicjatywa Face the Sex z Białegostoku.

****Decyzją zespołu i Rady Konsultacyjnej jako jeden z minigrantów został wybrany wniosek Grupy nieformalnej dot. rozwiązywania konfliktów przy OZZ „Inicjatywa Pracownicza”, której członkinią jest również członkini Rady Konsultacyjnej Funduszu Feministycznego. Wniosek ten był jedynym z 280 pomysłów, który dotyczył ważnego dla nas tematu praw pracowniczych i socjalnych. Fundusz Feministyczny świadomie, jeszcze w poprzednim konkursie, zrezygnował z pojęcia konfliktu interesów, które w naszej opinii wywodzi się z porządku patriarchalnego, zakładającego rywalizację i brak solidarności, a nie współpracę i współdziałanie. Takie podejście jest nam obce. Doświadczenie z pierwszego konkursu pokazało nam, że zastosowanie pojęcia konfliktu interesów nie służy ani nam, ani naszej społeczności, jest różnie rozumiane i stoi w sprzeczności z naszymi wartościami. Chcemy działać – i ufamy, że tak właśnie działamy – na zasadach radykalnego zaufania do decyzji kobiet, wnioskodawczyń, Rady i zespołu. W związku z tym, że temat praw pracowniczych nie został wybrany przez społeczność w żadnym z dotychczasowych konkursów wybór takiego wniosku w bieżącej edycji jest dla nas decyzją strategiczną i polityczną. Temat ten jest wyjątkowo ważny z perspektywy feministycznej, także wobec obecnej sytuacji w Polsce, w okresie pandemii, która uwidocznia znaczenie walki o prawa pracownicze i socjalne oraz ich związek z feminizmem. Nie chcemy, aby członkostwo w Radzie jednej z wnioskodawczyń stało się barierą dla tej strategicznej decyzji. Członkini grupy nie brała jednak udziału w dyskusji Rady nad własnym wnioskiem ani nie uczestniczyła w podjęciu decyzji w tej sprawie.

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Chcemy też zaznaczyć, że trzy grupy, które przeszły do drugiego etapu, nie przystąpiły do partycypacyjnego wyboru pomysłów, co oznacza również automatyczną rezygnację z udziału w konkursie:

1) Fundacja Magazyn Zmian, Toruń

2) Niepokonane Lato, Gorzów Wielkopolski

3) Pińczanki, Pińczyce

Zapraszamy wszystkie uczestniczki konkursu do pozostania z nami w kontakcie i do zgłoszenia swojego pomysłu w kolejnym konkursie na minigranty. IV edycja konkursu zostanie ogłoszona w styczniu 2020 roku.

Minigranty w tej edycji konkursu zostały ufundowane ze środków Open Society Foundations w ramach międzyregionalnej współpracy funduszy kobiecych i feministycznych z Europy i z Ameryki Łacińskiej „On the Right Track”.

 

***

Obecnie nie prowadzimy naboru wniosków – termin ich składania upłynął 2 lutego 2020 r. Jednak jeśli macie pomysł na feministyczne działanie,  zapraszamy do udziału w następnym konkursie Funduszu Feministycznego, który planujemy w styczniu 2021 roku. O minigranty do kwoty 4 400 zł będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

W konkursach na minigranty mogą uczestniczyć feministyczne organizacje i grupy nieformalne. Zależy nam na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych, w różnych miejscach w Polsce.

Ważne jest dla nas wspieranie grup i organizacji, które podejmują decyzje wspólnie o nich dyskutując, działają w ramach konkretnej społeczności lokalnej, są aktywne poza dużymi ośrodkami miejskimi i/lub mają ograniczone możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze względu na tematykę podejmowanych działań.

Środki Funduszu Feministycznego można przeznaczyć na dowolne działania. O tym, kto otrzyma wsparcie zadecydują, przede wszystkim, same uczestniczki konkursu. Dlatego też ubieganie się o minigrant oznacza udział w ocenie innych pomysłów zgłoszonych w konkursie.
Poniżej znajdziecie trzy najważniejsze dokumenty, dotyczące naszego ostatniego konkursu.

Warunki konkursu i priorytety Funduszu – pdf.

Zasady konkursu – pdf.

UWAGA: Wzór wniosku o minigrant publikujemy jedynie pomocniczo, dla wcześniejszego przygotowania wniosku: Wniosek o minigrant – docx.; Wniosek o minigrant – pdf. Wnioski składa się poprzez formularz online, które obecnie jest nieaktywny.

 

Najważniejsze wnioski z ewaluacji III konkursu na minigranty znajdziecie tutaj: Raport ewaluacyjny 3. konkursu FemFundu.

 

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 736 060 436                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw