Stowarzyszenie NOMADA

Wrocław

Wrocław przyjazny migrantom i migrantkom

Stowarzyszenie już od ponad 10 lat działa na rzecz migrantek i migrantów oraz mniejszości etnicznych i religijnych we Wrocławiu. Gro działań dotyczy wrocławskiej społeczności romskiej. Nomada udziela nieodpłatnego poradnictwa oraz specjalizuje się w przeciwdziałaniu i reagowaniu na przemoc motywowaną uprzedzeniami. Klienci i klientki organizacji otrzymują wsparcie w kontaktach z urzędami, szkołami, szpitalami, sądem czy policją. Obecnie Nomada pracuje głównie z kobietami i z dziećmi ze społeczności romskiej.

Minigrant Funduszu posłużył Nomadzie do sfinansowania 5-miesięcznego płatnego stażu Mindry, kobiety z romskiej społeczności migrantek i migrantów z Rumunii. Mindra jest jedną z liderek w swojej społeczności. Jako asystentka pomaga w kontaktach z urzędami, służbą zdrowia, ze szkołami. Dzięki pieniądzom z minigrantu otrzymała wynagrodzenie za swoją pracę i podniosła kompetencje w zakresie asystentury.

Asystentka romska w zespole Nomady

“Dzięki minigrantowi mamy w zespole asystentkę rodzin romskich ze społeczności. Ten pomysł i jego realizacja to strzał w dziesiątkę. Włączenie Mindry do zespołu dało jej poczucie bycia ekspertką, a wynagrodzenie stało się istotną częścią jej domowego budżetu. Ważne jest to, że za społeczność i o społeczności opowiada jej reprezentantka – liderka, a nie tylko my nie-Romki, nie-Romowie” – deklaruje Stowarzyszenie. Grant w ramach stałej współpracy zostanie ponownie przeznaczony na wynagrodzenie Mindry. Do jej zadań należało będzie również włączanie kolejnych kobiet ze społeczności do asystentury. Mindra otrzyma też wsparcie w nauce obsługi komputera (przygotowanie urzędowych aplikacji, korespondencja mailowa, pisanie pism, tekstów etc.).

Kwota dotacji: 8 800,00 zł

Fot. Emilia Oksentowicz/ .kolektyw

kontakt@femfund.pl     tel. 736 060 436

ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa

KRS: 0000714824      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw