Sex Work Polska

Sex Work Polska zrzesza osoby pracujące w branży usług seksualnych oraz ich sojuszniczki/ków. To około 25 osób mieszkających w różnych miastach w Polsce: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Sex Work Polska działa na rzecz osób pracujących seksualnie, kierując się zaufaniem oraz wspierając samoorganizację dziewczyn i kobiet oraz ich samostanowienie. SWP to grupa feministyczna uznająca sprawczość i podmiotowość osób pracujących seksualnie – praca seksualna to praca, podejmowana w związku z różnymi potrzebami, decyzjami i w różnych kontekstach.

Sex Work Polska zajmuje się przede wszystkim samoorganizacją środowiska poprzez outreach – kontakty bezpośrednie i wizyty w miejscach, gdzie pracują pracownice seksualne. Chodzi o rozmowę, towarzyszenie i coraz lepsze poznanie potrzeb, warunków pracy, problemów z dostępem do praw, zdrowiem czy bezpieczeństwem. Ważnym elementem pracy SWP jest tworzenie przestrzeni do wzajemnego wspierania się i edukowania – przeciwdziałania izolacji w pracy seksualnej i autostygmatyzacji.

Grant Funduszu posłuży koalicji Sex Work Polska na pokrycie kosztów podróży i organizacji spotkań grupy, przygotowania i wydruku ulotek oraz realizacji porad prawnych, psychologicznych, księgowych, a także konsultacji ginekologicznych i, w razie potrzeb, interwencji kryzysowych.

Kwota dotacji: 8 800,00 zł

kontakt@femfund.pl     tel. 736 060 436

ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa

KRS: 0000714824      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw