Prowincja Równości

Kielce

Prowincja Równości to grupa nieformalna LGBT+, która od dawna realizowała w Kielcach działania dla kobiet i wspólnie z kobietami: warsztaty samorozwojowe, spotkania nieformalne, rajdy i wyjazdy integracyjne. W 2019 roku Prowincja zorganizowała w Kielcach I Marsz Równości (!!!), w którym z niesamowitą energią, radością i dumą, wzięło udział parę tysięcy osób. Prowincja rośnie w siłę, a do grupy w ostatnim czasie dołączyły nowe osoby.

Grupa od dawna mówiła o potrzebie otwartego działania na rzecz praw osób LGBT+, wyzbycia się największego strachu i wstydu oraz zadbania o większą widzialność dla Prowincji w Kielcach i własne, psychiczne wzmocnienie. Dziewczyny (a także chłopaki i osoby) chcą jeszcze w większym stopniu działać na rzecz swojej społeczności m.in. poprzez grupy samopomocowe, spotkania i dalsze wspólne działania, m.in. organizację Tęczowego Piątku.

Pieniądze Funduszu pokryją część kosztów organizacji Marszu Równości, ale przede wszystkim zapewnią środki na wzmacniające warsztaty WenDo dla kobiet, warsztaty antywypaleniowe dla aktywistek oraz jedzenie podczas spotkań integracyjnych Prowincji.

Kwota dotacji: 8 500,00 zł

kontakt@femfund.pl     tel. 736 060 436

ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa

KRS: 0000714824      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw