Grupa nieformalna Ciotki Klotki

Opole

Siła emerytek!

Grupę tworzą cztery zaprzyjaźnione emerytki – urzędniczka, nauczycielka, bibliotekarka i pracownica banku. Same przyznają, że mają doświadczenie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek i stopień sprawności. Działają dla swojej lokalnej społeczności, ale chcą również zrobić coś dla siebie. Dobrze wiedzą, czego brakuje kobietom 60+ w ich miejscowości.

W ramach minigrantu zdecydowały się działać w dwóch obszarach: zdrowia oraz dostępu do kultury. Ze swoją akcją darmowego badania cytologicznego szyjki macicy dotarły do kobiet 60+ ze swojego miasta i okolicznych wsi – okazuje się, że ta grupa wiekowa nie jest objęta badaniami finansowanymi przez NFZ. Problemem jest również ograniczony dostęp do kultury, dlatego Ciotki Klotki zorganizowały wyjazd na koncert do sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Cytologia dla kobiet 60+

Zapotrzebowanie na darmowe badania cytologiczne wśród kobiet 60+ jest duże, dlatego zdecydowały się kontynuować badania ze środków FemFundu. Poza tym, zauważyły, że kobiety w ich wieku chciałyby nauczyć się pływać (nie tylko dla zdrowia) oraz obsługiwać komputer i podstawowe aplikacje. Dlatego wpadły na pomysł, że zorganizują kurs dla początkujących pływaczek 60+ oraz kurs obsługi komputera. Walczą też z barierami ekonomicznymi i logistycznymi w dostępie kobiet 60+ do kultury, dlatego w ramach grantu ponownie zorganizują wyjazd na koncert muzyczny, tym razem do wrocławskiej Hali Ludowej.

Kwota dotacji: 8 800,00 zł

kontakt@femfund.pl     tel. 736 060 436

ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa

KRS: 0000714824      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw