O Funduszu

Jesteśmy po to, by rozwijać i wzmacniać ruch feministyczny w Polsce. Zbieramy fundusze i przyznajemy minigranty grupom i organizacjom feministycznym, które stają w obronie praw kobiet. Fundusz Feministyczny to jedyne w Polsce źródło wsparcia finansowego skierowanego wyłącznie do inicjatyw feministycznych.

Fundusz dąży do wspierania kobiet i osób wywodzących się z grup najbardziej narażonych na dyskryminację. Dlatego, do udziału w naszych konkursach zapraszamy szczególnie inicjatywy wspierające prawa i głosy młodych kobiet, kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet nieheteroseksualnych, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych, kobiet wykluczonych ekonomicznie, kobiet wywodzących się z mniejszości etnicznych, migrantek, uchodźczyń, kobiet mieszkających na wsi i w mniejszych miejscowościach.

Zespół Funduszu tworzą:

Justyna Frydrych –  aktywistka, edukatorka antydyskryminacyjna, feministka, była członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca i współorganizatorka warszawskich Manif, działaczka na rzecz praw uchodźczyń i uchodźców. Pochodzi z Krosna.

Magdalena Pocheć – z wykształcenia psycholożka międzykulturowa, feministka zaangażowana w rozwój partycypacyjnej i progresywnej filantropii w Polsce (FemFund), w Europie (FundAction) i na świecie (FRIDA The Young Feminist Fund), współautorka i współredaktorka raportów z realizacji Konwencji ONZ w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w Polsce. Pochodzi z przedmieść Warszawy.

dr Marta Rawłuszko – socjolożka, badaczka społeczna, feministka, współzałożycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), lesbijka, autorka rozdziału o kobietach nieheteroseksualnych w najnowszym raporcie Kampanii Przeciw Homofobii. Pochodzi z Bydgoszczy.

Działania Funduszu wspiera Rada Konsultacyjna:

Natalia Broniarczyk – doktorantka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, aktywistka, feministka, współzałożycielka Aborcyjnego Dream Team’u, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca.

Sylwia Chutnik – pisarka, feministka, działaczka społeczna, współzałożycielka Fundacji MaMa, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW.

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolożka, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

dr Magdalena Grabowska – socjolożka, feministka pracująca w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka i koordynatorka projektów badawczych w Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER.

Kinga Lohmann – historyczka, współzałożycielka i dyrektorka Koalicji KARAT, od ponad 20 lat zaangażowana w rozwój ruchu feministycznego, reprezentująca perspektywą Europy Centralnej i Wschodniej na forum organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i Unii Europejskiej.

Katarzyna Rakowska – socjolożka, działaczka antyfaszystowska, aktywistka związku zawodowego wspierająca nowe osoby członkowskie.

Natalia Sarata – socjolożka, edukatorka antydyskryminacyjna i herstoryczna, współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), wykładowczyni gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Lesbijka, pochodzi ze Szczawnicy, 20 lat mieszkała w Krakowie, obecnie w Warszawie.

dr Sylwia Spurek (członkini honorowa) – prawniczka, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji.

Kasia Staszewska – zaangażowana w pracę na rzecz praw kobiet, wspieranie ruchów feministycznych i rzecznictwo w wymiarze międzynarodowym. Prowadziła program ds. praw kobiet w Amnesty International oraz ActionAid w Londynie, wcześniej pracowała z organizacjami kobiecymi w Ugandzie, Brukseli i Europie Środkowej i Wschodniej. Autorka licznych publikacji nt. praw ekonomicznych kobiet, finansowania organizacji kobiecych i feministycznych, i przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Po latach zagranicą, mieszka w Warszawie.

dr Krzysztof Śmiszek – prawnik, trener prawa antydyskryminacyjnego i praw człowieka Rady Europy, członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji, współzałożyciel i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA).

Maria Świetlik – antropolożka polityczności, członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, w którym działa w komisji zrzeszającej pracowników i pracownice organizacji pozarządowych, alterglobalistka działająca na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji globalnych.

Organizacjami partnerskimi Funduszu Feministycznego są Sigrid Rausing Trust oraz Global Fund for Community Foundations.

kontakt@femfund.pl
tel. 736 060 436

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Fotografia: Agata Kubis