Masz pytanie?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Funduszem i naszymi programami grantowymi. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: kontakt@femfund.pl.

O Funduszu
Czym jest Fundusz Feministyczny?
Fundusz Feministyczny to jedyna w Polsce instytucja wspierająca finansowo wyłącznie inicjatywy feministyczne, podejmowane przez kobiety, dziewczyny i osoby socjalizowane do roli kobiety. Naszym marzeniem jest silny ruch feministyczny skutecznie budujący w Polsce lepszy świat dla wszystkich kobiet, dziewczynek, osób niebinarnych, interpłciowych i trans. Fundusz zbiera pieniądze oraz regularnie przekazuje je grupom i organizacjom z całej Polski w ramach konkursów na minigranty. W naszych naborach wniosków można zgłaszać dowolne pomysły, a o tym, do kogo trafią pieniądze Funduszu, decydują przede wszystkim uczestniczki konkursów.
Kto pracuje w Funduszu?

W Funduszu na stałe pracuje zespół ośmioosobowy: Anna Deryło, Do Bregin, Justyna Frydrych, Małgorzata Dymowska, Małgorzata Leszko, Magdalena Pocheć, Marta Rawłuszko i Mona Szychowiak. Jesteśmy feministkami od lat zaangażowanymi w działania na rzecz praw kobiet oraz osób LGBTQIA, mamy różne wykształcenie i różne kompetencje, staramy się uzupełniać :-). Justyna, Magda i Marta rozpoczęły pracę jako grupa koleżanek w marcu 2017 roku. Przez przeszło rok spotykałyśmy się nieformalnie, planując nasze przyszłe działania. Fundusz oficjalnie ruszył jako fundacja w styczniu 2018 r. Więcej o nas i o osobach, które z nami stale współpracują przeczytasz tutaj.

Skąd Fundusz ma pieniądze?

Marzy nam się Fundusz, który jest w całości utrzymywany przez społeczność osób, która podziela wartości feministyczne. W ten sposób FemFund stałby się w pełni autonomicznym, utrzymywanym przez ruch feministyczny narzędziem wspierania walki o bardziej sprawiedliwy świat. Wierzymy, że jest to możliwe i zapraszamy Was do współtworzenia tego Funduszu z nami!

Obecnie Fundusz zbiera pieniądze głównie z dwóch źródeł: 1) od instytucji wspierających organizacje pozarządowe oraz 2) od osób indywidualnych wspierających nas jednorazowymi i comiesięcznymi wpłatami. Nawiązałyśmy wieloletnią współpracę z następującymi instytucjami międzynarodowymi: Sigrid Rausing Trust, Mama Cash, Oak Foundation, Global Fund for Women, Open Society Foundations, Fenomenal Funds i filia die fraunestiftung. Ponadto wspierają nas lub wsparły w przeszłości FundAction, Guerrilla Foundation, Global Fund for Community Foundations oraz instytucja krajowa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Ponadto, ok. 200 osób co miesiąc zasila konto FemFundu regularną wpłatą. Dziękujemy, że jesteście i dzięki Wam możemy działać w sposób zgodny z naszymi wartościami! Chcesz być częścią FemFundu i dorzucić się do feministycznego dobra? Dowiedz się jak tutaj.

Jesteśmy także wdzięczne Alicji i Piotrowi Pacewiczom oraz Anicie i Zbigniewowi Rekusz za to, że co roku fundują po jednym minigrancie <3, a także firmie Balagan za to, że solidarnie dzieli się z nami swoim zyskiem.

Na co Fundusz wydaje pieniądze?

Fundusz przekazuje pieniądze na działania wspierające konkretne dziewczynki, kobiety, osoby niebinarne, queer i transpłciowe mieszkające w Polsce. Do tej pory Fundusz wsparł realizację 63 minigrantów skierowanych m.in. do: emerytek, rencistek, nastolatek, uchodźczyń, migrantek, kobiet mieszających na wsi, lokatorek, dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami, lesbijek, osób niebinarnych, osób queer i trans, kobiet osadzonych i przebywających w areszcie, pracownic seksualnych. Działania wspierane finansowo przez Fundusz odbywają się we wszystkich województwach w Polsce. Przyznajemy też granty trzyletnie – to tzw. stałe, większe wsparcie finansowe dla grup, które już zrealizowały minigranty i chcą działać dalej (wynosi ono maks. 8800 zł rocznie przez trzy lata). W 2020 roku kontynuujemy współpracę z 19 grantobiorczyniami w ramach tego programu. Udzielamy również inicjatywom feministycznym wsparcia pozafinansowego: organizujemy warsztaty i spotkania, na których  osoby z naszej społeczności (grantobiorczynie, darczynie) mogą się poznawać i wymieniać doświadczeniami. Dodatkowo wydajemy pieniądze na nasze codzienne funkcjonowanie i pracę: opłacamy czynsz, wynagrodzenia stałego zespołu i osób współpracujących, usługi księgowe i informatyczne, nasze podróże oraz działania promocyjne i fundraisingowe, rachunki za telefon, internet i artykuły biurowe. Inwestujemy też we wzmacnianie swoich umiejętności, wiedzy i kontaktów – rozwijamy się, aby Fundusz był stabilną i silną instytucją, mogącą stale wspierać kobiety i osoby.

Jak wyglądały finanse Funduszu w 2019 roku?

W 2019 roku Fundusz Feministyczny wydał na działalność statutową kwotę 904 914,04 zł. Ponad 18% naszych wydatków stanowiły granty, które zostały przekazane grupom nieformalnym i organizacjom feministycznym. Informacja o tym, jakie działania wspiera Fundusz, dostępna jest tu.

37% budżetu przeznaczyłyśmy na inne koszty programowe związane z pozyskiwaniem funduszy od osób indywidualnych oraz ze wsparciem pozafinansowym dla grantobiorczyń m.in. zrealizowałyśmy kampanię „Chcę dla niej lepszego świata. Ty też?”, coroczne spotkanie sieciujące grantobiorczyń czy warsztaty regeneracyjne dla osób aktywistycznych.

Wynagrodzenia trzyosobowego zespołu Funduszu Feministycznego stanowiły 28% wydatków. W 2019 zainwestowałyśmy także w rozwój instytucjonalny FemFundu m.in. wynajęłyśmy i wyposażyłyśmy biuro w Śródmieściu Warszawy i poddałyśmy się audytowi finansowemu. Koszty rozwoju to 8,5% budżetu. Pozostałe 7,5% wydatków stanowiły bieżące koszty administracyjne (obsługa księgowa i informatyczna, rachunki za prąd, materiały biurowe itp.).

Tutaj możesz zapoznać się także z naszym sprawozdaniem finansowym z 2018 roku, które zostało poddane audytowi. Sprawozdanie to nie uwzględnia wszystkich dotacji – z uwagi na brak osobowości prawnej na początku 2018 roku, korzystałyśmy z osobowości prawnej zaprzyjaźnionych organizacji: Stowarzyszenia Karat i Fundacji Przestrzeń Kobiet.

Jak można wspierać Fundusz?

Największe wsparcie, jakie możemy od Ciebie dostać, to stały, comiesięczny przelew na naszą rzecz. Dzięki stałej pomocy możemy planować nasze wydatki w dłuższej perspektywie i wiemy, jakiej wysokości środki możemy przekazywać na bezpośrednie wsparcie dla dziewczynek, kobiet i osób niebinarnych, trans czy queer. Oczywiście, ważne są też wpłaty jednorazowe, zwłaszcza towarzyszące konkursom, pozwalające nam zwiększyć liczbę przyznawanych minigrantów. Tutaj możesz przekazać nam pieniądze. Bardzo też doceniamy Wasze wsparcie w mediach społecznościowych – udostępnianie informacji, wspierające słowa i entuzjastyczne komentarze :-). Zarówno pieniądze, jak i dobre słowa to dla nas widoczny znak zaufania i sygnał, że to, co robimy, jest OK.

Dlaczego warto wspierać Fundusz finansowo?
Pieniądze przekazane Funduszowi od osób indywidualnych to gwarancja naszej niezależności i stabilności oraz realne wsparcie dla dziewczynek, kobiet oraz osób niebinarnych, trans i queer w całej Polsce. Dzięki stałym i jednorazowym wpłatom indywidualnym, Fundusz może regularnie organizować konkursy na Minigranty i Granty Mocy, stale wspierać nagłe potrzeby ruchu feministycznego w ramach Pogotowia czyli przekazywać pieniądze na działania feministyczne, bez względu na sytuację polityczną czy decyzje urzędników.
O Minigrantach FemFundu
Czy możemy ubiegać się o minigrant?

Zapraszamy Was do udziału w konkursie, jeśli Wasza grupa lub organizacja może pozytywnie odpowiedzieć na wszystkie poniższe pytania:
a) Czy działacie na rzecz praw kobiet i/lub praw jednej z następujących grup: osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych?
b) Czy Wasza grupa lub organizacja jest prowadzona przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem życia jako kobieta / socjalizowane do roli kobiety? (oznacza to, że te osoby stanowią przynajmniej większość w zarządzie lub innym ciele decyzyjnym oraz realnie podejmują decyzje w grupie lub organizacji)?
c) Czy Wasza grupa lub organizacja czuje się związana z ruchem feministycznym?
d) Czy Waszymi działaniami odpowiadacie na potrzeby kobiet i/lub osób z doświadczeniem życia jako kobieta, które mieszkają w Polsce?

Kim są osoby queer i osoby niebinarne?
Osoby queer i osoby niebinarne to osoby, które nie uznają sztywnego podziału na dwie płci i nie czują potrzeby jednoznacznego określania się jako kobieta lub mężczyzna, a ich orientacja psychoseksualna wymyka się sztywnym podziałom na hetero-, homo- i biseksualną. Są to osoby, które wykraczają poza to, co zwykliśmy stereotypowo uznawać za męskie i kobiece.
Kim są osoby transpłciowe i osoby interpłciowe?
Osoby transpłciowe to osoby, które nie identyfikują się z płcią, która została im przypisana bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast osoby interpłciowe to osoby posiadające takie cechy fizyczne (genetyczne, biologiczne, anatomiczne lub fizjologiczne), które nie pozwalają określić ich płci jako jednoznacznie męskiej lub kobiecej.
Kto może ubiegać się o minigrant?
W konkursie mogą wziąć udział:
a) organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia i fundacje),
b) grupy nieformalne korzystające z osobowości prawnej zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych,
c) grupy nieformalne składające wniosek samodzielnie.
Co to jest grupa nieformalna?
W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. W przypadku Funduszu Feministycznego chodzi o kwestię praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, interpłciowych i transpłciowych. Osoby działające w grupie nieformalnej łączy wspólny cel. Z perspektywy Funduszu Feministycznego grupą nieformalną nie są osoby pozostające ze sobą przede wszystkim w relacjach rodzinnych czy intymno-romantycznych. Grupą nieformalną nie jest także umowa pomiędzy wykonawczynią działań a osobami uczestniczącymi (np. współpraca trenerki z osobami do których kieruje swoją ofertę).
Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać wszystkie warunki konkursu, aby wziąć w nim udział?
Aby wziąć udział w konkursie, musicie spełniać równocześnie wszystkie cztery warunki, czyli: a) Wasza grupa działa na rzecz praw kobiet, osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych i/lub osób transpłciowych, b) jest prowadzona przez te osoby, 3) czuje się związana z ruchem feministycznym, a także 4) działa na rzecz ww. osób, które mieszkają w Polsce.
Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie?
Nie musicie wpisywać się w priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie. Do składania wniosków chciałybyśmy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób szczególnie narażonych na dyskryminację, samoorganizujące się, podejmujące oddolne, lokalne działania w ramach swojej społeczności poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław), pracujące w sposób kolektywny oraz takie, które  prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania różnych problemów.
Czy możemy ubiegać się o minigrant jeśli nie jesteśmy jedną z grup, które Fundusz uznaje za szczególnie istotne lub nie odpowiadamy na wszystkie priorytety Funduszu?
Tak, oczywiście, zapraszamy do ubiegania się o minigrant. Spełnienie wszystkich priorytetów nie jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie czy otrzymać minigrant.
O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek o minigrant?
Przygotowując wniosek o minigrant, pamiętajcie o warunkach udziału w konkursie oraz o priorytetach Funduszu. Prosimy o uwzględnienie we wniosku informacji, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki udziału w konkursie oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Pamiętajcie, że celem Funduszu jest wspieranie grup i organizacji identyfikujących się z ruchem feministycznym. Opisując swoją organizację i grupę unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej grupy lub organizacji. Pamiętajcie także, że Wasz wniosek będzie czytany i oceniany przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie, dlatego używajcie prostego i zrozumiałego języka, opiszcie konkretnie, co chcecie zrobić. Z tego samego powodu weźcie też pod uwagę, żeby w treści wniosku podawać tylko te swoje dane i informacje, które chcecie przekazać innym grupom  (nie dotyczy to Waszych danych kontaktowych oraz danych statystycznych dotyczących Waszej grupy – tych informacji nie udostępniamy innym Wnioskodawczyniom).
Czy osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie?
W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie. Ze względów praktycznych w składzie grupy nieformalnej powinna być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, tak aby w przypadku otrzymania minigrantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.
Czy grupa nieformalna lub organizacja tworzona przez mężczyzn będzie miała szansę otrzymać wsparcie Funduszu?
Grupa tworzona wyłącznie lub w większości przez mężczyzn nie może skorzystać z minigrantu. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce.  Aby to zmienić, należy szczególnie wzmacniać inicjatywy podejmowane przez kobiety, by ich głos był silny i bardziej słyszalny.
Dlaczego grupy mężczyzn nie mogą ubiegać się o wsparcie?
Fundusz powstał z myślą o wzmacnianiu równości poprzez oddawanie władzy i decyzyjności kobietom oraz osobom z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety. Mężczyzn-sojuszników zachęcamy do wykorzystania swojego przywileju poprzez podejmowanie działań feministycznych za pomocą innych dostępnych środków.
Jesteśmy grupą, która mieszka i działa za granicą. Czy możemy ubiegać się o minigrant?
Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z minigrantów mogą skorzystać grupy i organizacje działające za granicą tylko, jeśli proponowane działania odpowiadają na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce (np. działania przygraniczne, solidarnościowe). Nie finansujemy działań skierowanych wyłącznie do Polek mieszkających zagranicą.
Na co możemy przeznaczyć pieniądze z minigrantu?
To Wy decydujecie o tym, co i jak chcecie zrobić. Możecie zaplanować takie działania jak np.: spotkania zamknięte Waszej grupy/organizacji, spotkania otwarte dla mieszkanek i mieszkańców, demonstracje i pikiety, kampanie społeczne, spotkania służące poznaniu się i nawiązaniu współpracy, happeningi, działania artystyczne, publikacje, spotkania wzmacniające Was jako aktywistki, wsparcie bezpośrednie itp. Z minigrantu możecie sfinansować np. wynajem sal, wydruki, publikacje, zakup materiałów, bilety, noclegi, poczęstunek, dokumentację wydarzenia, promocję, wynagrodzenia oraz wszelki inne koszty, które są potrzebne do zrealizowania pomysłu. Przykłady działań, które zostały już zrealizowane z pieniędzy Funduszu znajdziecie tutaj.
Czy działania uwzględnione we wniosku o minigrant mogą być częścią większego przedsięwzięcia?
Tak, działania w ramach minigrantu mogą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest wspierane także z innych źródeł. Minigrant może zostać wykorzystany na uzupełnienie lub rozwinięcie działań już trwających lub organizowanych przez Was regularnie i na bieżąco.
Co decyduje o przejściu wniosku do kolejnego etapu konkursu, jakim jest wybór wniosków przez wnioskodawczynie?
Do etapu wyboru wniosków zgłoszonych na konkurs, dokonywanego przez wszystkie grupy i organizacje uczestniczące w konkursie, może przejść maksymalnie 99 wniosków. O przejściu do tego etapu decyduje zespół Funduszu we współpracy z Radą Konsultacyjną po zapoznaniu się z wszystkimi przesłanymi na konkurs wnioskami. W swoich decyzjach kierujemy się: 1) spełnieniem obowiązkowych warunków udziału w konkursie, a następnie: 2) priorytetami Funduszu Feministycznego. Do kolejnego etapu konkursu przechodzą wnioski, które spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie oraz, w naszej ocenie, w największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu.
Dlaczego grupy i organizacje, które biorą udział w konkursie, muszą jednocześnie wybierać wnioski, które otrzymają minigranty?

Wierzymy, że to grupy i organizacje, które są częścią ruchu feministycznego, najlepiej wiedzą, jakie działania na rzecz praw kobiet są potrzebne i ważne. Dlatego to one występują w roli ekspertek oceniających wnioski i mają wpływ na to, które pomysły będą realizowane. Mamy nadzieję, że długofalowym rezultatem takiego rozwiązania będzie wzmacnianie solidarności między grupami, działanie na rzecz wspólnego dobra, odejście od rywalizacji oraz zmiana relacji władzy, na których opiera się tradycyjnie rozumiana filantropia.

Jak wygląda proces wyboru wniosków przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie?
Do etapu wyboru wniosków przez grupy i organizacje uczestniczące w konkursie przechodzi maksymalnie 99 wniosków. Każda grupa i organizacja otrzyma maksymalnie 10 wniosków zgłoszonych przez inne grupy i organizacje. Waszym zadaniem jest przeczytanie tych wniosków (zgodnie z przesłanymi przez nas wskazówkami). Nie oceniacie każdego wniosku osobno, lecz spośród grupy 10 pomysłów wybieracie trzy najlepsze – Waszym zdaniem – i przydzielacie im punkty: 3, 2, 1. Na podstawie tych wyborów powstaje ranking wszystkich wniosków. Najwyżej ocenione wnioski otrzymują minigranty. Jeśli jeden lub więcej wniosków uzyska tyle samo punktów w rankingu, o ich dofinansowaniu decyduje zespół Funduszu w porozumieniu z Radą Konsultacyjną.
Jak będzie wyglądało przydzielenie wniosków, które będziemy czytać?
Wnioski zostaną przydzielone Wam w sposób całkowicie losowy za pomocą systemu komputerowego. Z dużym prawdopodobieństwem będziecie czytać i decydować o wnioskach bardzo różnorodnych, ale też dotyczących podobnych problemów lub proponujących podobne rozwiązania. Może się zdarzyć, że jednocześnie będziecie oceniać wnioski grup i organizacji z mniejszych miejscowości i dużych miast.
Co się stanie jeśli złożymy wniosek w konkursie, ale nie zdecydujemy o wyborze wniosków innych grup/organizacji?
Grupy i organizacje, które złożą wniosek w konkursie i nie wezmą udziału w II etapie wyboru wniosków lub zrobią to po terminie, automatycznie rezygnują z udziału w konkursie i tracą możliwość uzyskania minigrantu, zgodnie z zasadami konkursu.
Kto faktycznie decyduje o tym, jaka grupa i organizacja otrzyma ostatecznie minigrant?

Minimum 75% minigrantów wybierają grupy i organizacje uczestniczące w konkursie. O pozostałych 20%-25% decyduje zespół Funduszu wraz z Radą Konsultacyjną, kierując się priorytetami Funduszu i uzupełniając listę minigrantów o te działania i tematy, które nie znalazły się w wyborach wnioskodawczyń. Przykładowo: w I konkursie Funduszu przyznanych zostało 20 minigrantów. O 15 z nich zadecydowały oceny przyznane przez inne grupy i organizacje. Pozostałe 5 minigrantów zostało wybranych przez zespół Funduszu i Radę Konsultacyjną.

W jaki sposób Fundusz przekazuje minigranty grupom nieformalnym?
Istnieją dwie możliwości przekazania pieniędzy grupom nieformalnym:
a) na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
b) na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.
Jaka jest kwota minigrantu?
Kwota minigrantu to 4400 zł. Możecie wnioskować także o mniejsze kwoty.
Jak wygląda rozliczenie minigrantu, sprawozdanie i ewaluacja działań?

Minigrant możecie wykorzystać w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu. Podsumowanie minigrantu polega na: 1) przygotowaniu krótkiego pismnego podsumowania działań wraz z opisem Waszych wydatków , 2) nagraniu krótkiego filmiku wideo, który opublikujemy na naszej stronie FB. Prosimy Was, żebyście przechowywały dokumenty, które potwierdzają Wasze wydatki (faktury, rachunki itp.). Głównym celem podsumowania jest podzielenie się doświadczeniem z realizacji minigrantu z innymi grupami i organizacjami feministycznymi – uczestni_cz_kami konkursu oraz z szerszą społecznością Funduszu. Zespół Funduszu przekaże wcześniej wszystkim grupom i organizacjom korzystającym z minigrantów wskazówki, w jaki sposób przygotować takie podsumowania. Planujemy też organizację spotkań osobistych dla grup i organizacji uczestniczących w konkursie, aby umożliwić wspólną rozmowę na temat Funduszu, naszych potrzeb i wzmacnianiu aktywizmu feministycznego w Polsce.

Czy koszty zaplanowane we wniosku mogą ulec zmianom w trakcie realizacji minigrantu?
Lista wydatków, którą umieścicie we wniosku, ma pomóc innym uczestniczkom konkursu lepiej zrozumieć Wasz pomysł oraz jego skalę. W trakcie realizacji Waszego pomysłu możecie je modyfikować.
Czy musimy informować o tym, że nasze działanie zostało sfinansowane z Funduszu Feministycznego?
Zachęcamy do korzystania z logotypu Funduszu Feministycznego, bo dzięki temu więcej osób ma szansę dowiedzieć się o naszych działaniach. Możecie jednak się na to nie zdecydować – jest to w porządku.
Jaki jest harmonogram aktualnego konkursu?
Od 21 stycznia do 15 lutego 2021 r. do godz. 13:00 trwa nabór wniosków na feministyczne działania. Najpóźniej 15 marca poinformujemy, które grupy i organizacje przechodzą do II etapu, czyli procesu wyboru wniosków przez uczestniczki konkursu. Do 6 kwietnia do godz. 13.00 uczestniczki konkursu będą uczestniczyły w procesie wyboru grup i organizacji, które mają otrzymać minigranty. Najpóźniej 22 kwietnia Fundusz Feministyczny ogłosi wyniki konkursu na minigranty!  Wsparcie otrzyma minimum 20 grup/organizacji.
Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?
Nie, jedna grupa czy organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie. Oczywiście możecie składać wnioski w kolejnych edycjach konkursu.
W jaki sposób mamy złożyć wniosek?
Wnioski przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz elektroniczny . W razie jakichkolwiek problemów z formularzem prosimy o kontakt z nami: kontakt@femfund.pl. Złożenie przez Was wniosku zostanie potwierdzone mailem. Wzór wniosku możecie zobaczyć tutaj.
Czy możemy liczyć na większe i dłuższe wsparcie ze strony FemFundu dla naszych działań?
Grupy i organizacje, które otrzymały minigrant w ramach konkursu i go zrealizowały, mogą starać się o kontynuację współpracy z Funduszem. Możliwe jest otrzymanie trzyletniego wsparcia wysokości 8 800 zł w każdym roku.
O pilnych grantach Pogotowia Feministycznego
Jesteśmy grupą nieformalną. Czy możemy złożyć wniosek do Pogotowia Feministycznego?
Tak, z grantów Funduszu mogą korzystać zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. Z perspektywy Funduszu Feministycznego grupą nieformalną nie są osoby pozostające ze sobą przede wszystkim w relacjach rodzinnych czy intymno-romantycznych. Grupą nieformalną nie jest także umowa pomiędzy wykonawczynią działań a osobami uczestniczącymi (np. współpraca trenerki z osobami do których kieruje swoją ofertę).
Czy pojedyncze osoby mogą ubiegać się o wsparcie Pogotowia Feministycznego?
Niestety nie. Pogotowie Feministyczne, podobnie jak inne granty FemFundu, wspiera działania podejmowane kolektywnie, przez organizacje i grupy. Grupa może jednak złożyć wniosek, który wspiera jedną, konkretną osobę aktywistyczną (np. gdy zagrożone jest jej bezpieczeństwo).
Czy osoby niepełnoletnie mogą złożyć wniosek?
Tak, organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie, mogą korzystać z grantów Pogotowia Feministycznego. Ze względów praktycznych w składzie grupy nieformalnej powinna być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, tak aby w przypadku otrzymania grantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.
Nasza grupa korzysta/ korzystała z minigrantów FemFundu lub trzyletniej współpracy z Funduszem. Czy możemy złożyć wniosek do Pogotowia Feministycznego?
Tak – możecie złożyć wniosek o pilny grant, jeśli jesteście lub byłyście grantobiorczyniami FemFundu.
Jakie inicjatywy wspiera Pogotowie Feministyczne?
Pogotowie Feministyczne wspiera pilne inicjatywy feministyczne. W naszym rozumieniu działanie jest pilne, jeśli:
1. wynika z nowej, niespodziewanej sytuacji (może to być zarówno zagrożenie, jak i nieoczekiwana szansa na działanie),
2. wymaga podjęcia szybko, w krótkim czasie, aby doprowadzić do ważnej feministycznej zmiany (np. dot. sytuacji konkretnego kolektywu/organizacji, grupy osób doświadczających jakiejś formy opresji, całego społeczeństwa).
Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać oba kryteria jednocześnie, aby otrzymać grant?
Tak, Wasz pomysł powinien spełniać oba warunki jednocześnie.
Nasze działanie nie wpisuje się w kryteria Pogotowia Feministycznego. Czy Fundusz ma inne sposoby sfinansowania naszego pomysłu?
Tak! Na początku każdego roku ogłaszamy konkurs na feministyczne minigranty, w których można zgłosić dowolny pomysł. Więcej o konkursie przeczytacie na tej stronie.
Na co możemy przeznaczyć pieniądze z grantu?
Możecie wydać pieniądze na to, co jest potrzebne i konieczne, żebyście mogły przeprowadzić działanie. Nie mamy podziału na tzw. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
Kiedy można składać wnioski do Pogotowia Feministycznego?
Prowadzimy nabór ciągły przez cały rok – na każdy kwartał przeznaczamy pulę pieniędzy do wykorzystania i przyznajemy granty aż do wyczerpania środków. Możecie więc złożyć wniosek wtedy, kiedy potrzebujecie, o ile w puli zostały jeszcze wolne środki. Informację o tym, czy środki są dostępne, znajdziecie na stronie Pogotowia Feministycznego. Kiedy się wyczerpią, formularz wniosku online przestanie być aktywny.
Dlaczego we wniosku prosicie o podanie osoby polecającej?
Zależy nam na tym, żeby dzielić się z innymi grupami działającymi w ruchu feministycznym odpowiedzialnością i wpływem na to, jak wydawane są pieniądze FemFundu. Chcemy, żeby ten mechanizm nie wzmacniał istniejących hierarchii, tylko przeciwnie – sprzyjał budowaniu poczucia, że Fundusz jest wspólną skarbonką dla aktywistek i aktywistów feministycznych w Polsce. Osoby polecające nie muszą być znanymi feministkami działającymi w organizacjach i grupach z długim stażem. Podanie osoby polecającej ułatwi nam upewnienie się w decyzji, że ograniczone pieniądze Pogotowia Feministycznego trafią tam, gdzie powinny.
Nie mamy pomysłu, kogo wpisać w polu „osoba polecająca”. Czy oznacza to, że nie otrzymamy grantu?
Nie – to pole jest nieobowiązkowe. Nie musicie go wypełniać, jeśli budzi ono Wasze obawy lub nie wiecie, co wpisać. Wasz wniosek nie zostanie z tego powodu automatycznie odrzucony.
Czy powinnyśmy zapytać o zgodę osoby, które chcemy wskazać jako osoby polecające we wniosku?
Bardzo do tego zachęcamy – warto sprawdzić, czy osoby zgadzają się na podanie ich danych, oraz uprzedzić je, że być może będziemy się z nimi kontaktować.
Czy skontaktujecie się z osobami, które wskażemy?
Osoby polecające dostaną od nas mailową informację, że ich dane zostały nam udostępnione i przetwarza je Fundusz Feministyczny (wynika to z obowiązku informacyjnego RODO). Może się także zdarzyć, że zadzwonimy lub napiszemy do wskazanej osoby, aby uzyskać dodatkowe informacje, ale nie zawsze to robimy. Nie wysyłamy nikomu treści Waszego wniosku.
Kto będzie czytał nasz wniosek i podejmował decyzje dotyczące grantu?
Wnioski oceniają członkinie zespołu FemFundu. Czasami konsultujemy się z członkiniami Rady FemFundu, ale nie wysyłamy nikomu treści Waszego wniosku.
Dlaczego wnioski ocenia zespół FemFundu, a nie inne wnioskodawczynie, tak jak w przypadku konkursu ma minigranty?
Mechanizmy partycypacyjne wymagają czasu i dużego zaangażowania wielu osób. Tymczasem Pogotowie Feministyczne działa w trybie ekspresowym – chcemy, by było to sprawnie działające i skuteczne narzędzie wspierania ruchu feministycznego. Zależy nam też, by grupy działające w sytuacjach kryzysowych nie obawiały się dzielić wrażliwymi informacjami, które dotyczą ich bezpieczeństwa, a przy partycypacyjnym procesie trudno byłoby nam zagwarantować pełną poufność.
Ile czasu zajmie rozpatrzenie naszego wniosku?
Maksymalny czas, potrzeby by podjąć decyzję o przyznaniu grantu, to 7 dni roboczych.
Czy możecie szybciej rozpatrzyć wniosek?
Staramy się rozpatrywać wnioski na bieżąco i jak najszybciej, ale nie możemy zagwarantować, że to się uda.
Na czym polega rozmowa zapoznawcza?
Rozmowa zapoznawcza to krótka zdzwonka online lub przez telefon. Służy głównie poznaniu się, upewnieniu się, że za wnioskiem faktycznie stoi grupa feministyczna, oraz zebraniu dodatkowych informacji, dzięki którym będziemy mogły podjąć decyzję o przyznaniu grantu.
Co się stanie, jeśli złożymy wniosek, ale nie weźmiemy udziału w rozmowie zapoznawczej?
Jeśli nie weźmiecie udziału w rozmowie, to niestety Wasza grupa nie otrzyma grantu.
W jaki sposób Fundusz przekazuje granty grupom nieformalnym?
Istnieją dwie możliwości przekazania pieniędzy grupom nieformalnym:
a) na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
b) na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.
Jakie dane o nas i naszym działaniu znajdują się w umowie darowizny, jeśli przyjmiemy grant jako grupa nieformalna?
W umowie podajecie dane fizyczne osoby: jej imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer konta. Umowa zawiera też jednozdaniowy, ogólnikowy opis Waszego działania i kwotę darowizny.
Czy jeśli przyjmiemy grant jako darowiznę dla osoby fizycznej, musimy ją zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić podatek?
Darowizna od Funduszu jest zwolniona z podatku, jeśli nie przekracza kwoty 4902 zł (łączna kwota darowizn od Funduszu przekazanych w ciągu 5 lat). Nie musicie jej też nigdzie zgłaszać.
Kto ma dostęp do naszych danych?

Informacje zamieszczone we wniosku przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie, ma też do nich dostęp firma obsługująca naszą bazę danych (Caltha – Krzewski, Potempski – Spółka Jawna). Dane zawarte w umowie przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie i biuro księgowe PRONGO.PL Sp. z o.o. Więcej informacji znajdziecie w naszej Polityce prywatności.

Chronimy Wasze dane, dbamy o poufność i bezpieczeństwo informacji, które nam przekazujecie. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości związane z tym tematem, skontaktujcie się z nami: granty[małpa]femfund.pl.

Jakie dane podajecie do publicznej wiadomości?
Upubliczniamy nazwę Waszej grupy, kwotę przekazanego grantu i jednozdaniowy opis działania. Jeśli macie taką gotowość, chętnie będziemy informować o Waszym działaniu szerzej i bardziej szczegółowo, ale zależy to od Was.
Jak wygląda rozliczenie grantu?
Po zrealizowaniu działania wysyłacie nam krótkie podsumowanie online. Raz na kilka miesiący planujemy też spotkania online z grantobiorczyniami w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do udziału w nich, o ile macie taką możliwość i chęć. Nie jest to warunkiem korzystania z grantu.
Ile razy można skorzystać grantu Pogotowia Feministycznego?
Jedna grupa lub organizacja może otrzymać grant Pogotowia Feministycznego dwa razy w roku.
O Grantach Mocy
Zachęcamy Was do przeczytania zasad konkursu na Granty Mocy – znajdziecie je tutaj. Formularz wniosku online znajduje się tutaj.
Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać wszystkie warunki konkursu na Granty Mocy, aby wziąć w nim udział?
Tak. Aby wziąć udział w konkursie, musicie spełniać równocześnie wszystkie cztery warunki, czyli:
a) Wasza grupa/ organizacja działa na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osób queer, niebinarnych, interpłciowych i transpłciowych,
b) jest prowadzona (tworzona i zarządzana) przez te osoby,
c) identyfikuje siebie i swoje działania jako feministyczne,
d) działa na rzecz ww. osób, które mieszkają w Polsce.
Ważne – o otrzymanie grantu mogą się starać grupy i organizacje działające minimum 2 lata!
Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie?
Nie musicie wpisywać się we wszystkie priorytety, aby wziąć udział w konkursie. Do składania wniosków na Granty Mocy chcemy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje które: skupiają się na kobietach, osobach niebinarnych, queer, interpłcowych i transpłciowych szczególnie narażonych na dyskryminację, włączają w podejmowanie decyzji osoby z grup, na rzecz których działają, rozwijają lokalny feminizm poza największymi ośrodkami miejskimi, realizują feministyczne wartości w swoich codziennych praktykach (np. poprzez kolektywne podejmowanie decyzji, troskę o dobrostan zespołu, dbanie o dostępność swoich działań) i które swoją działalnością dążą do realnej, feministycznej zmiany. Zespól Funduszu, redukując liczbę wniosków do kilkunastu, które przejdą do drugiego etapu konkursu, będzie się kierował właśnie tymi priorytetami.
Jesteśmy grupą nieformalną. Czy możemy złożyć wniosek w konkursie na Granty Mocy?
Tak, w konkursie mogą brać udział zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne działające od minimum 2 lat. Grupy nieformalne w momencie składania wniosku powinny mieć wybraną organizację pozarządową, która w razie przyznania grantu udzieli im osobowości prawnej i przyjmie formalnie grant na swoje konto. W naszym rozumieniu grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. Grupą nieformalną nie są natomiast osoby pozostające ze sobą w relacjach rodzinnych, intymno-romantycznych czy współpracujące ze sobą w ramach umowy (np. pomiędzy trenerką a osobami uczestniczącymi).
Nasza organizacja korzysta/ korzystała z minigrantów FemFundu i/lub trzyletniej współpracy z Funduszem. Czy możemy złożyć wniosek w konkursie na Granty Mocy?
Tak – możecie złożyć wniosek w konkursie na Granty Mocy, jeśli jesteście lub byłyście grantobiorczyniami FemFundu w ramach innych programów.
Nasza grupa nie spełnia warunków udziału w konkursie na Granty Mocy. Czy Fundusz ma inne sposoby sfinansowania naszego pomysłu?
Tak, na początku każdego roku ogłaszamy konkurs na feministyczne minigranty, w których można zgłosić dowolny pomysł. Więcej o konkursie przeczytacie w zakładce „Ubiegaj się o grant”.
Na co możemy przeznaczyć pieniądze z grantu?
Możecie przeznaczyć pieniądze na to, czego najbardziej potrzebujecie i co przyczyni się do wzmocnienia Waszej organizacji/grupy. Z grantów możecie sfinansować na przykład to, na co zwykle brakuje Wam pieniędzy – mogą być to pensje, opłaty administracyjne, sprzęt, ale także działania, którymi zajmujecie się na co dzień albo takie, które chcecie zrealizować, ale do tej pory brakowało Wam na nie środków. Nie mamy podziału na tzw. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
Kiedy można składać wnioski w konkursie na Granty Mocy?
Nabór wniosków prowadzony jest od 1 do 20 września 2021 przez formularz online.
Kto będzie czytał nasz wniosek i podejmował decyzje dotyczące grantu?
Na pierwszym etapie konkursu wszystkie wnioski czytane są przez członkinie zespołu FemFundu. Do drugiego etapu przechodzi maksymalnie 15 wniosków i na tym etapie to inne Wnioskodawczynie czytają wnioski i przyznają im punkty (zasady przyznawania punktów – poniżej). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decyzję o tym, która grupa/organizacja otrzyma grant, podejmuje zespół Funduszu w porozumieniu z Radą Konsultacyjną Funduszu. Oznacza to, że członkinie Rady Konsultacyjnej również mogą czytać wnioski i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
W jaki sposób Fundusz przekazuje granty grupom nieformalnym?
W przypadku Grantów Mocy, Fundusz przekazuje pieniądze grupom nieformalnym na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej i formalnie przyjmie grant.
Kto ma dostęp do naszych danych?
Informacje zamieszczone we wniosku przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie, ma też do nich dostęp firma obsługująca naszą bazę danych (Caltha – Krzewski, Potempski – Spółka Jawna). Dane zawarte w umowie przetwarzają osoby zatrudnione w FemFundzie i biuro księgowe PRONGO.PL Sp. z o.o. Więcej informacji znajdziecie w naszej Polityce prywatności. Wasze dane nie są udostępniane innym Wnioskodawczyniom czy członkiniom Rady Konsultacyjnej – osoby te otrzymują do lektury i oceny jedynie tę część wniosku, którą stanowią Wasze odpowiedzi na pytania otwarte.
Jak wygląda rozliczenie grantu?
Pieniądze z grantu możecie wydawać przez rok od podpisania z nami umowy. We wniosku nie będziemy Was prosić o budżet, dlatego nie musicie nam zgłaszać zmian w budżecie czy harmonogramie planowanych działań. Jeśli jednak Wasz pomysł na wydanie pieniędzy w znaczący sposób zmieni się w stosunku do tego, co zostało opisane we wniosku, to poprosimy Was o taką informację.
Jesteśmy grupą, która mieszka i działa za granicą. Czy możemy ubiegać się o grant?
Nie. Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z grantów, w tym z Grantów Mocy, mogą skorzystać grupy i organizacje odpowiadające na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce.
Co decyduje o przejściu wniosku do kolejnego etapu konkursu, jakim jest wybór wniosków przez Wnioskodawczynie?
Do drugiego etapu wyboru wniosków zgłoszonych na konkurs może przejść maksymalnie 15 wniosków. O przejściu do tego etapu decyduje zespół po zapoznaniu się z wszystkimi przesłanymi na konkurs wnioskami. W swoich decyzjach kierujemy się: 1) spełnieniem obowiązkowych warunków udziału w konkursie, a następnie: 2) priorytetami Funduszu Feministycznego. Do drugiego etapu konkursu przechodzą zatem wnioski, które spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie oraz, w naszej ocenie, w największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu.
Jak wygląda proces wyboru wniosków przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie?
Do drugiego etapu wyboru wniosków zgłoszonych na konkurs może przejść maksymalnie 15 wniosków. Każda grupa i organizacja, która znajdzie się w tym etapie, zastanie zaproszona do udziału w spotkaniu przygotowującym do partycypacyjnego wyboru grantów i otrzyma do przeczytania maksymalnie 14 wniosków zgłoszonych przez inne grupy i organizacje.
Nie oceniacie każdego wniosku osobno, lecz wybieracie spośród nich pięć najlepszych, które Waszym zdaniem powinny otrzymać grant. Przydzielacie im punkty od 5 (najwyższa ocena) do 1. Na podstawie tych wyborów powstaje ranking wniosków. Najwyżej ocenione wnioski otrzymują granty. Jeśli jeden lub więcej wniosków uzyska tyle samo punktów w rankingu, o ich dofinansowaniu decyduje zespół Funduszu w porozumieniu z Radą Konsultacyjną.
Co się stanie, jeśli przejdziemy do drugiego etapu konkursu, ale nie weźmiemy udziału w spotkaniu ani w wyborze wniosków innych grup/organizacji?
Wnioskodawczynie, które nie wezmą udziału spotkaniu przygotowującym do drugiego etapu ani nie wskażą wniosków, które powinny wg nich otrzymać granty, lub zrobią to po terminie, automatycznie rezygnują z udziału w konkursie i tracą możliwość uzyskania grantu, zgodnie z zasadami konkursu.
Jaki jest harmonogram aktualnego konkursu?
Od 1 września do 20 września 2021 trwa nabór wniosków na Granty Mocy. Najpóźniej 10 października 2021 poinformujemy, które organizacje i grupy przechodzą do drugiego etapu, czyli procesu wyboru wniosków przez uczestniczki konkursu. Do 31 października Wnioskodawczynie będą uczestniczyły w procesie wyboru organizacji i grup, które otrzymają granty. Najpóźniej 8 listopada 2021 Fundusz Feministyczny ogłosi wyniki konkursu na Granty Mocy!  Wsparcie otrzyma 5 organizacji/grup.
Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Nie, jedna organizacja czy grupa może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji Grantów Mocy. Oczywiście, możecie składać wnioski w kolejnych latach.

O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek?

Przygotowując wniosek o Grant Mocy, pamiętajcie o warunkach udziału w konkursie oraz o priorytetach Funduszu. Prosimy o uwzględnienie we wniosku informacji, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki udziału w konkursie oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Opisując swoją organizację i grupę, unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej grupy lub organizacji. Pamiętajcie także, że Wasz wniosek może być czytany i oceniany przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie, dlatego używajcie prostego i zrozumiałego języka. Z tego samego powodu weźcie też pod uwagę, żeby w treści wniosku podawać tylko te swoje dane i informacje, które chcecie przekazać innym grupom  (nie dotyczy to Waszych danych kontaktowych oraz danych statystycznych dotyczących Waszej grupy – tych informacji nie udostępniamy innym Wnioskodawczyniom).

kontakt@femfund.pl                        ul. Wspólna 61/102                     KRS: 0000714824
tel. 530 116 068                                00-687 Warszawa                      NIP: 5272834934

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki  |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |    Zdjęcia: .kolektyw